درب کابین میکرو
مکانیزم های میکرو دست آور پژوهش ها و تلاش های مستمر پریسما در راستای طراحی بی نظیر مطابق با استاندارد های آسانسور بدون چاهگ می باشد .
درب کابین MS40
سری جدید مکانیزم های طبقه Q50 و مکانیزم های کابین MS40 با طراحی جدید در ابعادی بسیار مناسب با عنوان سیستم 115 تولید شده است . این محصول بهترین جایگزین برای مکانیزم های قدیمی و دستی با شفت های کوچک می باشد .
کانیزم میکرو با کمان بلند
مکانیزم های طراحی شده برای نوسازی درب شیندلر مدل QKS9 باتطبیق پذیری بسیار مناسب .