درب طبقه سری Q
مکانیزم های طبقه سری جدید Q با ساختاری دقیق طراحی و ساخته شده است .
درب طبقه سری Q50
مکانیزم های جدید سری Q50 در ابعاد بسیار مناسب طراحی شده به گونه ای که به راحتی قابل استفاده با مکانیزم های کابین میکرو MS40 می باشد .
اطلاعات عمومی