مکانیزم میکرو با کمان خاص
این مکانیزم از نوع میکرو بوده و برای جایگزینی ونوسازی شیندلر های مدل QKS8 طراحی شده است .
مکانیزم کابین گرد
این محصول باطراحی بسیار دقیق ومنطبق با استاندارد اورپا میباشد
درب های استیل و شیشه
-
درب های شیشه ای گرد
--
مکانیزم QKS8