درب خودرو بر تلسکوپی
-دارای قفل درب استاندارد ، پارامتر های مکانیکی و الکترونیکی جهت افزایش ایمنی وکارکرد بسیار مناسب در ترافیک بالا می از ویژه گیهای بارز این محصول میباشد
توضیحات تکمیلی و اطلاعات فنی : مشاهده کنید