کابین PL 102 :

   دراین مدل پنل های بصورت افقی و آئینه بصورت نیم قد با تراش دور

  نصب میگردد ودر زیر آئینه امتداد پنلهای دیوار کناری بصورت افقی

  کار شده است ،زوارها میتوانند بصورت هم سطح و یا غیر هم سطح نصب

  گردند و کف و سقف نیز بنابر سفارش قابل تغییر می باشد. پنل و زوار از

  استنلس استیل بوده و با ترکیب طرح های مختلفی از استیل برای پنل ها و

  زوارها مدل های زیبای قابل اجراء می باشد .

وضعیت موجودی

این محصول موجود می باشد

اطلاعات فنی

فایل های مرتبط

فیلم های مرتبط