کابین PL 103 :

123   کابین با تزیینات عمودی  پنلهای اصلی از جنس فورمیکا یا چوب  و زوار

   از استیل عرض آن ها بستگی به ابعاد کابین قابل تغییر می باشد .

   دراین مدل زوارها از سطح پنل برجسته تر می باشد .

   در صورت درخواست زوارپائین تراز سطح پتل اصلی

    فورمیکا با لبه PVC نصب می گردد .

   آینه تمام قد و تراش خورده با قرنیز 10سانتی مترمی باشد.

وضعیت موجودی

این محصول موجود می باشد

اطلاعات فنی

فایل های مرتبط

فیلم های مرتبط