کابین PL 104 :

  این کابین آئینه ای بصورت تمام قد و تمام عرض  روبه روئ درب ورودی و 

  در دیوارهای کناری پنلها با عرض زیاد بصورت عمودی کار شده است .

  زوارها و قرنیز نیز پهنتر از سایر انواع تزیینات میباشد.

  نوع پنلها وزوارها میتوانند از فورمیکا یا چوب ویا استیل بوده .

 

وضعیت موجودی

این محصول قابل سفارش

اطلاعات فنی

فایل های مرتبط

فیلم های مرتبط