کابین PL 105 :

   سقف این کابین به صورت نیم گرد می باشد و آینه به صورت تمام قد بوده و با اجرای

   پنل ها ی دیوار های کناری به صورت افقی ترکیب زیبایی را داراست.جنس پنل ها و

   زوارها از نوع استنلس ستیل بوده و کف و سقف بنا به درخواست می تواند تغییر یابد.

وضعیت موجودی

این محصول

اطلاعات فنی

فایل های مرتبط

فیلم های مرتبط