کابین PL 106 :

  این کابین دارای پنل های عمودی وآئینه ایبصورت نیم قد با تراش ،

  زیر آئینه پنل ها  بصورت عمودی می باشند. پنل وزوار از جنس

  استنلس استیل و در طرحهای مختلف قابل اجرا می باشد .

  نوع استیل کف وسقف مطابق درخواست قابل تغییر می باشد .

وضعیت موجودی

این محصول

اطلاعات فنی

فایل های مرتبط

فیلم های مرتبط