مکانیزم میکرو با کمان خاص :

سری ماکرو در آسانسور های پانورامیک با ترافیک های بالا بهترین گزینه می باشد .

وضعیت موجودی

این محصول سفارشی

اطلاعات فنی

فایل های مرتبط

فیلم های مرتبط