درب طبقه سری Q50 :

مکانیزم های جدید سری Q50 در ابعاد بسیار مناسب طراحی شده به گونه ای که به راحتی قابل استفاده با مکانیزم های کابین میکرو MS40 می باشد . این محصول که سیستم 115 نام دارد اختراعی جدید می باشد .

وضعیت موجودی

این محصول موجود می باشد

اطلاعات فنی

فایل های مرتبط

فیلم های مرتبط