اطلاعات عمومی :

1 - روش کد گذاری دربهای طبقه تمام اتوماتیک پریسما

2 - تنوع محصولات  درب طبقه

3 - نوع بسته بندی و ارسال

      

            

همان گونه که در شکل بالا ملاحظه می فرمایید دربهای پریسما در بسته بندی بسیار مناسب گذاشته شده و برای حفاظت از رطوبت  هرکدام  به صورت 

مجزا شرینک ( shrink ) می گردند این عوامل باعث سهولت در ارسال وهمچنین نگهداری مطمئن تر در انبار ها می گردد.