آدرس کارخانه :

آدرس :  تهران ،  جاده ساوه ،  شهرک صنعتی پرند ، میدان صنعتگران ،  بلوار فن آوری جنوبی ،

میدان فن آوری ، میدان توسعه ، بلوار گلستان شرقی ،خیابان فروزان ، خیابان گلبهار ، پلاک D160

تلفن  :     8 -56419031 -21   

فکس :           56419039-21