نحوه سفارش کابین های کششی :

جهت سفارش کابین های کششی پریسما ، فرم مربوطه را از قسمت زیر دریافت نموده و پس از چاپ و تکمیل فرم ، توسط نمابر و یا پست الکترونیک به واحد فروش ارسال فرمایید .


فرم شماره 1
ویژه سفارش کابین های کششی
جهت دانلود فرم کلیک کنید

نحوه سفارش درب های تمام اتوماتیک :

جهت سفارش درب های تمام اتوماتیک پریسما ، فرم مربوطه را از قسمت زیر دریافت نموده و پس از چاپ و تکمیل فرم ، توسط نمابر و یا پست الکترونیک به واحد فروش ارسال فرمایید .


فرم شماره 2
ویژه سفارش درب های تمام اتوماتیک
جهت دانلود فرم کلیک کنید